شرح وظایف کارشناس برنامه مادران

کارشناس برنامه مادران

 1. بررسی شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزیه و تحلیل
 2. جمع آوری آمار زایمان زودرس و تجزیه و تحلیل شاخصهای زایمان
 3. تشکیل کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد هر ماه و بررسی و تحلیل شاخصها و ارسال نقطه نظرات مربوطه به معاونت بهداشتی
 4. بررسی و پیگیری امور مربوط به مرگ مادران باردار
 5. نوشتن برنامه عملیاتی مادران و ارسال به معاونت بهداشتی
 6. نظارت و ارزشیابی بازدید برنامه مادران درمراکز شهری و روستایی
 7. تهیه عملکرد سه ماهه برنامه مادران و ارسال به معاونت بهداشتی
 8. پیگیری رفع کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی
 9. آموزش برنامه مادران باردار به کارشناسان – کاردانان – بهورزان منطقه
 10. نظارت و بررسی بر عملکرد ماما روستا و مامای محلی
 11. مشارکت و آموزش نیروهای بدواستخدام – دانشجویان مدیریت و 000

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *