ایران تنها سد در برابر سلطه طلبی آمریکا است
کارشناس روابط بین الملل گفتار: ایران فريد رادع جلو جریانات تروریستی است که دربرابر سيطره طلبی آمریکا ایستاده است.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *