بارش باران از شمال‌غرب تا جنوب‌شرقباران ذهاب از نهاد چهره‌باختر تا نيمروز جهات‌مشرق


About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *