بازتاب سخنان مقام معظم رهبری در رسانه های فرانسه
پژواك سخنان شان بزرگ رهبری درب رسانه های فرانسه


About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *