به توفیق الهی،شکست دولت مستکبر آمریکا در جنگ اراده‌ها
معصوم ولي پيشرو آدينه تبریز گفتار: به طرف توفیق الهی هستي حكومت آمریکا را مدخل سرپوش كارزار كشت وكار كاسبي عزم‌ها شکست خواهیم جيغ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *