تولید ۶۷ درصد مواد اولیه دارویی در کشور


به سمت تفسير ایسنا، دکتر احمد شیبانی باب آئین بازگشايي حروف جدید تولید داروهای انسانی شرکت داروسازی مهبان دوا درمان درون شهر صنعتی کاوه شهر ساوه که با مقابل وزیر حفظالصحه هيئت فرم گرفت، اظهار کرد: نفوس و پري مثال حمایت عملی از صنع دوا درمان داخل عصر مدیریت جدید حكومت سلامت، چاره و تعلم پزشکی هستند.

وی با اشارت به قصد بازگشايي عريضه جدید تولید داروهای انسانی درب این فرد تولیدی افزود: وا كردن این تنها تولیدی بیانگر ساعت است که داخل تكنيك داروسازی تحریم ها به طرف ضرب الاجل تبدیل شده است و یک نازش برای کشور محسوب می‌شود.

رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با ايما به طرف اینکه حدود ۱۰۲ کارخانه داروسازی تو کشور داروهای شیمیایی تولید می‌کنند، افزود: سبق از اغتشاش اسلامی هیچ حرفه داروسازی تو کشور كارآيي نداشت و منفرد ۴۰ تنها داروسازی پركار حيات که ۱۴ مفرد لمحه مدت خارجی هستي و عدم و درب شكل شرکت‌های چند ملیتی فعالیت می‌کردند و قریب به مقصد براي ۲۵ درصد نیاز کشور به مقصد براي دوا درمان درب ایران تولید می شد و علاوه احسان ۷۵ درصد لمحه مدت وارداتی هستي و عدم.

وی بیان کرد: درون زمان حال و ماضي حاضر يگانه فقط سه درصد داروی وهله زمينه نیاز کشور اهل می شود و ۹۷ درصد نیاز دارویی درون تو کشور تولید می‌شود و آدمي تو این چهل عام با داروی ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب چاره شدند.

وی با گوشه علامت راي به سوي اینکه ۶۷ درصد ماده ها مخدرها(هروئين و ) اولیه دارویی داخل اندرون کشور تولید می‌شود، اظهار کرد: مدخل سرپوش سایه جهد و استعداد متخصصان ایرانی ۱۰۰ درصد ماده ها مخدرها(هروئين و ) روزن زم برای بسته بندی دوا درمان تو درون کشور تولید می‌شود.

شیبانی افزود: کشور ایران مدخل سرپوش سن ۵۶ با جمعیت ۳۵ میلیون نفری حدود ۵۰۰ میلیون دلار درون تامین نیازهای دارویی هزینه داشت و اکنون با ۸۰ میلیون آدم جمعیت فرد سه درصد دوا درمان را متبحر می‌کند. درصورتي كه حصه بالایی داخل تولید دوا درمان نداشتیم فاش عدم دستخط ۵۰۰ میلیون دلار پيش از شورش برای تولید دوا درمان دروازه اندر سالهای اخیر به سمت چاهك میزان می رسید و آیا اصلا کشور انرژي تامین این میزان منبع ها مالی را داشت یا با تشنج مصادف می‌شدیم؟.

وی با تاکید نيكويي و سيئه صدق اینکه نیازهای فن داروسازی به منظور با مقدار وضع مرحله نیاز پیش بینی و تامین شده و هیچگونه کمبودی كارآيي ندارد حرف: گسترش دادن و پیشرفت كل کشوری به سمت صنع خويش است و فن داروسازی کشور با بي قيد توانايي برای تامین نیاز مجاهدت می‌کند.

وی افزود: علاج زهر یک کالای حیاتی و احساساتي دل نازك به قصد حد می‌جدول و با هیچ کالایی برازنده مقایسه نیست. خوشبختانه فن داروسازی کشور اذن نخواهد دهش که آدمي پريشان تامین علاج زهر باشند.

انتهای پیام


About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *