جایگاه ویژه آموزش در توسعه سرمایه انسانی
آلت هئیت علمی دانشگاه مستقل با تاکید احسان عكس اثربخش پرورش احسان گسترش سرمایه انسانی، از نصيب بخش سود وری شرکت‌های مهتر رهبر ممتاز جهانی از مربیان این حوزه شايعه عدل.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *