جنبش ناصری ها خواهان نصب پرچم فلسطین بر بام منازل شد
لرزه ناصری ها خواهان برپايي انتصاب لهيب زلف فلسطین احسان بام خانه ها شد


About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *