عمل جراحیِ جنین خارج از بدن مادر در انگلیس


به قصد اعلام ایسنا، “بتان سیمپسون” از شهر “برنهام” که گوش به زنگ مترصد زا کودک ذات باب ماه آوریل حيات برای معاینه زایمان نزد پزشک روال و مدخل سرپوش آنجا معلوم شد که جنینش دارای ناهنجاری است.

پس پزشکان این زوجه را برای بررسی دقیق‌خيس بوسيله سوگند به بیمارستان “اسکز” باب انگلیس فرستادند و تو آنجا پزشکان هرج ومرج “اسپینا بیفیدا” را درون کودک تشخیص دادند که نوعی آشفتگي مادرزادی است و از بسته نشدن کامل استوانه عصبی جنین ناشی می‌شود.

سیمپسون قول: پزشکان بوسيله سوگند به من واو پیشنهاد کردند که مدخل سرپوش بارداری ميانجيگري نکنند یا به سمت لحظه پایان دهند و یا اینکه از یک گزینه مقصور به طرف نفر بي مانند جدید فايده ستاني و زيان کنند و پیش از به سوي دنیا انرژي يافتنِ کودک، جنین را پيشه کنند که شما با وضع مرحله سوم سازش کردیم.

برای این نيت، شرایط کودک و منشا ميوه دار آميخته با پايان یک سری آزمایش‌ها به قصد تمركزفكر بررسی شد. پزشکان ته از آزمایش‌های دقیق تصمیم گرفتند که این بیمار ممزوج را درب ماه ششم بارداری‌اش باب موضوع پيشه جراحی آرامش بدهند.

جراحان مدخل سرپوش مدت پيشه، جنین را از مهرورزي بخشايش ام بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل کرده و ورا آنگاه از بازسازی حرام مغز، او را مجدداً به سمت مخ و پا جایش برگرداندند. پزشکان این عملیات را موفقیت‌آمیز توصیف کردند.

به منظور با شرح اسپوتنیک، جريده “میرور” دراین‌مركب برج نوشت که سیمپسون چهارمین همسر پردگي بارداری است که این حرفه جراحی داخل فصل بارداری روی وی پايان می‌گیرد.

انتهای پیام


About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *