مرزی بودن استان اردبیل ظرفیت بالایی برای صادرات است
حاكم اردبیل گفتار: باید از ظرفیت‌های في نفسه و بالفعل مرزی مماشات كردن این استان دروازه اندر راستای افزایش صادرات و بازرگاني با کشور‌های همسایه سود شود.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *