پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی تا پایان اردیبهشت 98


به سوي شرح ایسنا،محمد هاشمی باب مورد بغاز تاديه بدهی بنياد بیمه عافيت بهروزي بوسيله سوگند به دانشگاه‌های دانش ها پزشکی، گفتار: مطالبات واحد زمان ( روز ۹۸ دانشگاه‌های حقايق پزشکی از تشكيلات بیمه شفا تا پایان اردیبهشت ماه ادا شده است.

بنابر ذمر آوند شرط روابط عمومی تشكيلات بیمه شفا، وی افزود: باقی مانده مطالبات دانشگاه‌های حقايق پزشکی از تشكيلات بیمه شفا که برای ۳ ماه است به مقصد براي خالص تخصیص اعتبارات صيقلي صافكاري می‌شود.

هاشمی تصریح کرد: بنگاه بیمه شفا مطلق جديت خويشتن را برای استمرار اجازه دادن نظم درون پرداختی‌ها به طرف مراکز جانب مقاوله نامه و دانشگاه‌های دانش ها پزشکی پايان می‌دهد و درب زمان حال و ماضي حاضر ارتباط به سمت اوایل كلاس ۹۷ وضعیت مناسب‌تری درب پرداختی‌ها داریم و امیدواریم این شيوه را تا پایان دانشپايه طول عمر جاری نیز امتداد دهیم.

انتهای پیام


About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *