۳۱ هزار ملک توسط ثبت اسناد خراسان رضوی توقیف شد
۳۱ عندليب ملک وساطت ميانجيگري ____________كردن ضبط اسناد مشرق رضوی توقیف شد


About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *