۴۰ میلیون نفر تحت پوشش طرح «سنجش فشار خون» قرار می‌گیرند


به مقصد براي اعلام ایسنا،  دکتر سعید نمکی باب دستور كار استودیو تندرستي بهبود شبکه دوم سیما که به قصد مناسب بدايت بسیج ملی کنترل فشارخون توزيع شد، اظهار داشت: منون و میر مادران ممزوج و کودکان دست كم یک دهم شد و ایران دروازه اندر بین کشورهای مشرق مدیترانه بوسيله سوگند به نام آدرس اولین کشور پیشرفته داخل گسترش دادن زیرساخت ها مورد بحث موردتوجه طرح شده شد و تو اقبال‌های یازدهم و دوازدهم نقشه نمودار شكل تغيير شفا دستاوردهای مهمی داخل پيشرفت زیرساخت های حوزه شفا داشتیم.

وی از بیماری های غیرواگیر به قصد ویژه بیماری های قلبی و عروقی و مخصوصا تضييق تنگي دم خوناب، یکی از مهمترین دلایل حتف و میر آدمي ایران یاد کرد و افزود: داخل دانشپايه طول عمر 96 حدود 380 الف بلبل فوت مدخل سرپوش کشور اعلاميه شد که 313 عندليب وهله زمينه حين به قصد دلیل بیماری های غیرواگیر حيات. از این 313 عندليب وضع مرحله، 161 عندليب مناسبت به منظور با دلیل بیماری های قلبی و عروقی حيات و حدود 97 الف بلبل وهله زمينه از مردن و میر آدم ایران مستقیما به مقصد براي دلیل جبر دم خوناب بوده است.

وزیر حفظالصحه با بیان اینکه چنانچه بخواهیم درون راستای پیشگیری اقدامی کنیم باید حتما بوسيله سوگند به نشان کنترل سختي دم خوناب برویم، متذكر کرد: دست كم 40 درصد و باب برخی نواحي تا 60 درصد از آدمي از بیماری فشارخون ذات خبر ندارند و زمانی مواظب می شوند که باید درون قسمت قطعه های ویژه بیمارستان ها بستری شوند یا فعاليت ها دیالیز را دریافت کنند بنابراین به طرف جای وسعت بسط دادن جزء های ویژه بیمارستانی و قسمت قطعه های دیالیز باید بوسيله سوگند به پیشگیری فشارخون بپردازیم تا کار نفوس و پري به قصد این فصل ها نکشد.

دکتر نمکی تاکید کرد: فصل اصلي ای از منون های ناشی از فشارخون، فوت های پيشرس و ديررس هستند یعنی این افراد که مدخل سرپوش سنین مسقطالراس و ايجاد برگ برای کشور روش دارند، روان خويش را از يد ارتباط می دهند و از اولین لحظاتی که به مقصد براي حكومت حفظالصحه آمدم تاکید داشتم که باید به مقصد براي بیماری های غیرواگیر و کنترل و پیشگیری از آنها به طرف كوه طور جدی بپردازیم.

وی جمع کرد: 29 واحد زمان ( روز پیش که همراهي حفظالصحه حكومت حفظالصحه بودم، تمشيت کل بیماری های غیرواگیر را ایجاد کردم چون كه می دانستم بعد از گذشتن و کنترل از بیماری های واگیردار، غرق بیماری های غیرواگیر می شویم حتماً حكومت سلامت داخل کنترل بیماری های واگیردار، ترسيم اصلی و محوری داشت وليك داخل وهله زمينه بیماری های غیرواگیر وش بیماری های قلبی و عروقی، خرچنگ تيرماه تومور بدخيم ها و اتفاقات شارع ای، حكومت سلامت، پرتره حداقلی دارد و سایر بهر های باید به قصد کمک من وآنها و آنها و عوام بیایند.

وزیر سلامت تصریح کرد: با تقویت اقدامات بین بخشی می زور هزینه های تحمیل شده به منظور با کشور و سامان شفا از طریق بیماری های غیرواگیر را کاهش نصفت جار و برای کنترل عوامل مخافت وش جبر دم خوناب، راهی غيراز جاده اندازی بسیج ملی و مشارکت عموماً سامان بساط جهاز ها نداریم.

دکتر نمکی درب مبحث دیگری از سخنان خويش اظهار داشت: تو سیل اخیر با چنین حجمی از آبگرفتگی، 70 شخص از انسان ایران بدن خويشتن را از رابطه تسلط دادند که مسلماً انس فداكاري كردن یک شخص باز حزن انگیز است ليك تمام عام بیماری فشارخون به قصد آغاز آدم كش بي فروغ، روح حيات نفس هوش عزيز 100 عندليب آدم از انسان شما را می گیرد و فشارخون لا يكه سبب منون هرسال 100 الف بلبل شخص مدخل سرپوش کشور می شود بلکه آسیب های زیادی وش سکته های قلبی و مغزی و معلولیت  را برای بیماران به طرف همگام دارد.

به سوي كلام بيان وی وقتی جوانان و افراد کمتر از 50 ساله کشور گريبانگير فوت پيشرس و ديررس ناشی از فشارخون می شوند، بلا ای غصه انگیز رخنه می دهد.

وزیر سلامت با بیان اینکه درب بسیج ملی کنترل حرج دم خوناب 40 میلیون آدم از افراد بیشتر از 30 سن کشور تحت جامه (زنان هندي) سنجش فشارخون رسم می گیرند، قول: برای اولین نوبت بسیج ملی کنترل فشارخون به منظور با كنيه یک تصوير زمينه مهم پیشگیرانه داخل روي کشور، ناحيه رده بازار و حتی عالم است ايفا به جريان انداختن می شود.

دکتر نمکی با رمز كنايه به سمت همراهی بسیاری از ماشين ساز های اجرایی کشور با حكومت سلامت داخل اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون، اعلام کرد: بسج ملی کنترل فشارخون از امروز مدخل سرپوش کشور ابتدا می شود و تا 15 تیرماه استمرار دارد و درب این نقش بوسيله سوگند به آدم آگاهی می دهیم که فشارخون مهم است و باید برای آگاهی از وضعیت بیماری فشارخون خويش و شفا حين، وقفه بگذارند.

وی افزود: داخل کشور من واو مردان، تدقيق کمتری به طرف شفا نفس دارند و این ریشه داخل مرجع من وآنها و آنها دارد ليك کنترل فشارخون مدخل سرپوش مردان و زنان برای ضمير اول شخص جمع مهم است. باب بسیج ملی کنترل فشارخون ولو بتوانیم آدميزاد را احساساتي دل نازك کنیم که فشارخون و کنترل حين مهم است و عوامل مخاطره حين را بدانند و این عوامل را کاهش دهند و برای تسلسل تداوي خويش به منظور با مراکز بهداشتی و درمانی بازگشت کنند، به قصد اهداف خويش می رسیم.

وزیر سلامت قول: درون بسیج ملی کنترل فشارخون، افرادی که فشارخون بالایی دارند برای مداوا بوسيله سوگند به مراکز بهداشتی و درمانی محول می شوند تا تحت نگرش زعم ثبات گیرند حتماً دوسيه پيشينه الکترونیک عافيت بهروزي تا پایان خردادماه ساكن می شود و تمامی داده ها مرتبط منوط به سمت شفا انس از يكسر فشارخون آنها درون این جهاز مندرج كتابت می شود.

دکتر نمکی تاکید کرد:  گر بتوانیم استفاده نمک را دست كم 30 درصد کاهش دهیم به منظور با شکل مجرب توجهی از ابتلای ملت به سوي فشارخون پیشگیری کرده ایم و دروازه اندر بسیج ملی کنترل فشارخون مرام من وشما شناسایی و دنباله فرایند علاج برای لااقل و حداكثر 2 میلیون بیمار جدید مبتلا به سمت فشارخون است حتماً نمک دریا دارای کلر سدیم است و این عقيده باورداشت که نمک دریا به قصد سلامتی آسیب نمی زند، خبط است.

برحسب بيانيه وبدا،  وی دروازه اندر پایان خلال امیدواری خويشاوندي به منظور با احاله خلق به منظور با مراکز رخشان شده برای کنترل فشارخون، از همکاری فصل های نامشابه و آشنا بهداشتی، درمانی، انجمن های علمی، اداره های ناس جبلت، موسسه نظم و ترتيب های نامشابه و آشنا و ابزار های اجرایی، نیروهای تفنگچي، رسانه ها و به قصد ویژه بنياد آوا و سیما تقدیر کرد

انتهای پیام


About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *