قوانین سایت

لطفا پیش از استفاده از سایت قوانین و شرایط استفاده از سایت را مطالعه نمایید:

  1. مطالب این سایت برای استفاده پزشکی نبوده، نمی بایست از این مطالب برای شروع درمان، قطع درمان، شروع مصرف دارو، قطع مصرف دارو و یا هرکار درمانی دیگری استفاده نمود. این مطالب فقط جنبه اطلاعات عمومی دارند.
  2. استفاده از مطالب سایت نباید باعث تاخیر مراجعه شما به پزشک، بیمارستان، متخصص و یا تماس با اورژانس شود.
  3. کودکان و افردیکه نیازی ندارند، نمی بایست از مطالب مربوط به سلامت جنسی استفاده نمایند. همچنین مطالب مربوط به خانم ها (آقایان)، مربوط به خانم ها (آقایان) بوده و آقایان (خانم ها) نباید از آن استفاده نمایند. ملاک اینکه مطلبی مربوط به چه کسی و چه سنی می باشد، تشخیصی بوده و دسته بندی های درون سایت به تنهایی ملاک نیست. ممکن است مطلبی مربوط به سلامت خانم ها(آقایان) و یا سلامت جنسی در دسته بندی مربوط به آن نباشد.
  4. سایت خانه سلامت با هدف خدمترسانی به مسلمانان تهیه شده و هنگام استفاده از مطالب سایت و ارسال مطلب، باید به توصیه ها و دستورات اسلامی توجه نمود. اگر فکر میکنید مطالب مناسب و براساس اسلام نیست مارا در جریان قرار دهید.
  5. تمام سعی ما تهیه مطالب براساس اصول اسلامی است، درصورتیکه مطلبی خارج از قوانین اسلامی و یا اصول پزشکی در مطالب دیدید، از طریق آدرس ایمیل  سریعا مارا در جریان قرار دهید. سایت خانه سلامت درباره مطالب خلاف اسلام احتمالی مسئولیتی قبول نمی کند.
  6. در تهیه مطالب سایت، توصیه های خلاف اسلام از مطالب حذف می شوند. در خواندن و استفاده از مطالب سایت میبایست به قوانین و دستورات اسلامی توجه نمود. درصورتیکه مطلبی خارج از قوانین اسلامی در مطالب دیدید، از طریق آدرس ایمیل سریعا مارا در جریان قرار دهید.
  7. مطالب این سایت عموما برگرفته از منابع معتبر پزشکی می باشد، بااینحال امکان اشتباه در مطالب وجود دارد. همچنین ممکن است در گذر زمان یافته های جدیدی، یافته های قدیمی را نقض نماید و یا در بعضی از موارد چندین نظر در یک مورد باشد. سایت خانه سلامت تعهدی درباره تاثیر و صحت مطالب ندارد.
  8. در هنگام درج مطالب سایت پزشکی و مجله خانه سلامت در سایت و وبلاگ خود، میبایست نام سایت بشکل سایت خانه سلامت ذکر شده و آدرس مطلب نیز طوریکه قابلیت کلیک برروی آن وجود داشته باشد ذکر شود (به مطلب یک لینک فعال ارسال شود).